Mental energi

Guidad meditation av Anders Östman
Längd: 22:33

Dina tankar följer ett speciellt mönster. När du gör något nytt så kan du tillfälligt få nya tankar, nya erfarenheter och nya mönster. Det är bekvämt för tankarna att följa mönster, det finns en trygghet i det – även om tankarna är väldigt negativa. Trots att tankarna kan vara destruktiva så fortsätter de enligt samma mönster – så länge du inte aktivt börjar förändra dina tankar. 90-95% av dina tankar är tankar som du redan haft väldigt länge. Det är tankar som du fattar dina beslut ifrån.

Men du kan förändra dina tankar. Den mentala kraften är stor och den påverkar väldigt mycket. Inom idrotten vet man att den mentala kraften är väldigt stor, och där använder man den till sin fördel.

I den här meditationen får du möta ”Egon” – ditt eget ego, som brukar sitta på din axel. Vad brukar Egon säga till dig när du försöker göra något nytt? Troligtvis säger han att du inte ska tro att du klarar det. ”Du kommer aldrig att lyckas, det är lika bra att du kör på gamla vägar”. Då är det lätt att man ger upp.

Vi har programmerat in mycket negativt i vår Egon. En stor andel av våra tankar är negativa tankar om oss själva. Vi är väldigt nej-programmerade. Så länge du tror på din Egon – som talar om för dig att du inte kan, inte får, inte klarar av det – så kommer du att styras av dina gamla mönster. Men du ska inte motarbeta Egon, för då motarbetar du dig själv. Prata vänligt med Egon. Nu vill du förändras, gå nya vägar, få en större trygghetszon. Då gäller det att du blir glad, tacksam och lär dig att samarbeta med din Egon.