Andlig utveckling

Dessa meditationer kan hjälpa dig att utvecklas på många nivåer, genom att höja energinivån och byta ut negativa känslor.

Högre nivåer för kropp och själ

Skivan inleds med en chakrameditation, där du får gå igenom kroppens alla energicentra i tur och ordning, för att ladda med ny energi och lösa gamla blockeringar. Därefter får du följa med på en inre resa till högre medvetandenivåer. Den sista meditationen fokuserar på tacksamhet, glädje och allt som är positivt, för att få mer av det i ditt liv.

Reningar för ökat välbefinnande

Här får du flera olika verktyg för att byta ut negativa energier mot positiva. I meditationerna får du på ett lekfullt sätt byta ut känslor och energier på ett mer eller mindre medvetet sätt. Reningarna kan ske på många nivåer, och även om övningarna känns enkla och lättsamma, så kan de ge djupgående resultat.