Landet O

Guidad meditation av Anders Östman
Längd: 18:07

I den här meditationen leker vi med bokstaven O. Först får du slappna av i hela kroppen. När kroppen blir lätt och avslappnad, och dina ögonlock blir tunga, får du känna in vad som finns i din kropp.

Var någonstans i din kropp finns det oro? Kan du se ordet oro som finns någonstans i din kropp. Låt o:et i början av ordet oro frigöra sig, och rulla ut ur din kropp. Låt det rulla iväg till Landet O, där de blir lyckliga över alla O de kan få. Inom dig växer istället Ro, och den blir större och större inom dig.

Av olusten blir bara lusten kvar.
Av otryggheten blir bara tryggheten kvar.
Av osäkerheten blir bara säkerheten kvar.
Av oharmonin blir bara harmonin kvar.

Du blir befriad från olust, nu när lusten vill ta plats.

Det kan tyckas vara bara ord, men de representerar känslor. Bakom alla känslor finns handlingar, skeenden och personer som är förknippade med orden. Du kan även bli fri från dem, genom att tänka och känna på ett nytt sätt.

Den här meditationen ger dig möjlighet att vila inom en ny känsla inom dig, som består av frihet och harmoni. Säg ja till det nya som börjar växa inom dig, som blir starkare och starkare för varje dag som går. Älska dig själv!