Känslokraft

Guidad meditation av Anders Östman
Längd: 30:47

Din självkänsla handlar om dina känslor. Ditt självförtroende handlar om dina tankar om dina prestationer. Att ha bra självförtroende innebär inte att man har en hög självkänsla.

Om du känner dig uppgiven så rinner energin ut ur dig. Sorger, besvikelser och vemod är andra känslor som stjäl energi från dig. Det är känslor med låga frekvenser. Rädsla, oro, osäkerhet, skräck, panik – det är väldigt stressande med de känslorna inom dig. En låg självkänsla kan också göra dig arg, upprörd, frustrerad och irriterad. De flesta människor har fastnat i en känsla med en låg vibration.

Under den här meditationen får du hjälp att förändra detta, att sätta in andra känslor. Hopp, öppenhet, villighet, nyfikenhet och kärlek – det är känslor som bidrar till en hög självkänsla. Känn dig glad, lycklig, sprudlande, upprymd, entusiastisk, salig, harmonisk – då har du ännu mer energi inom dig! Titta på ditt liv – hur skulle du kunna göra det mer glädjerikt, levande, öppet, nyfiket, upprymt? Börja titta på dina hinder och de händelser i ditt liv som har gjort dig rädd, sorgsen, upprörd, maktlös, deprimerad. Berör de delarna av dig, så att de börjar förändras. Låt dem bli mer levande. Det är din självkänsla – och du bestämmer själv om du vill ha en låg eller hög självkänsla. Allt är energier. Energier kan sitta fast, som händelser i ditt minne. Men allt kan förändras, allt är möjligt!